Kennisbank

Deze kennisbank is bedoeld om mensen die naar Nederland komen te begeleiden tijdens hun aankomst en verblijf in Nederland. Ze hebben te maken met een andere manier van leven dan ze in hun land van herkomst gewend zijn. Bij een verhuizing naar Nederland, ook al is het maar tijdelijk, zijn er een aantal zaken die geregeld dienen te worden. Hieronder hebben we een aantal belangrijke onderwerpen op een rij gezet. Ook worden belangrijke thema's en nieuwsberichten onder de aandacht gebracht.

Rotterdam zet in op volledige integratie van arbeidsmigranten

|

In Rotterdam staat de integratie van arbeidsmigranten hoog op de agenda. De stad wil de tienduizenden arbeidsmigranten, voornamelijk uit Oost-Europa, een volwaardig onderdeel maken van de samenleving.

Invoering toeristenbelasting voor arbeidsmigrantenregistratie

|

Westland zet toeristenbelasting als drukmiddel in bij registratie van arbeidsmigranten. Den Haag overweegt deze succesvolle methode over te nemen.

Transparante huisvesting cruciaal in concurrentiestrijd om talent uit buitenland

|

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt vormt een aanzienlijke uitdaging voor het komende kabinet. Sectoren zoals zorg, onderwijs en techniek hebben al geruime tijd te kampen met aanzienlijke personeelstekorten.

Recreatiewoning verhuren aan arbeidsmigranten via Lento.eu

|

In de wereld van vastgoedverhuur kan het navigeren door regelgeving en het realiseren van een stabiel rendement een uitdaging zijn. Lento.eu biedt dé oplossing voor zowel de huisvesting van arbeidsmigranten als voor toeristische verhuur.

De arbeidsmigrant; onmisbaar en van onschatbare waarde

|

In een tijdperk waarin de wereld steeds meer met elkaar verbonden raakt, speelt de rol van arbeidsmigranten een cruciale rol in de bloei van economieën. Hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving is onmiskenbaar en van onschatbare waarde.

MYinfoNL: Waardevol initiatief voor betere integratie van arbeidsmigranten

|

In de regio Noord-Limburg wordt met de MYinfoNL-app een belangrijke stap gezet om arbeidsmigranten op een transparante en effectieve wijze te informeren over essentiële aspecten van wonen, werken en leven in Nederland.

Certificering uitzendbureaus speelt cruciale rol bij voorkomen misstanden rondom arbeidsmigranten

|

In Waalwijk is de komst van arbeidsmigranten een alledaags fenomeen geworden, maar het is volgens uitzender Covebo van groot belang dat de arbeidsomstandigheden voor deze migranten in Nederland goed geregeld zijn.

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar, maar huisvesting vraagt om landelijk beleid

|

In Noord-Limburg, een regio die draait op de inzet van bijna 40.000 arbeidsmigranten, is de roep om deze internationale werknemers meer dan ooit tevoren.

Tilburg zet innovatieve oplossing in om arbeidsmigranten te ondersteunen

|

Tilburg, een stad die bekend staat als een logistieke hotspot met naar schatting tienduizend arbeidsmigranten, staat voor een complexe uitdaging: het effectief ondersteunen van deze essentiële bevolkingsgroep.

Uitbreiding huisvesting arbeidsmigranten in Gemeente Barneveld

|

Gemeente Barneveld zet plan om grotere aantallen arbeidsmigranten te huisvesten in procedure. De tijdelijke locatie zal ruimte bieden aan 128 arbeidsmigranten.

Plan van Aanpak Arbeidsmigratie moet zorgen voor fatsoenlijke huisvesting

|

Gemeente Vlaardingen laat 4 uitzendbureaus en huisvesters een plan opstellen dat ervoor zorgt dat arbeidsmigranten toegang krijgen tot fatsoenlijke huisvesting.

Veel gemeenten moeten nog meldpunt regelen voor Wet goed Verhuurderschap

|

Uit onderzoek van Lento.eu blijkt dat slechts 26 van de 342 gemeenten in Nederland op dit moment een meldpunt voor misstanden bij verhuur hebben ingericht.

Dreigende stijging van dakloosheid na stopzetten opvang

|

In de aanloop naar het stopzetten van de opvang van ‘derdelanders’ - mensen die vanwege conflicten uit hun oorspronkelijke land zijn gevlucht maar geen Oekraïens paspoort hebben - maakt Nederland zich op voor een mogelijke toename van dakloosheid.

Gemeente vraagt om bijhouden nachtregister bij huisvesting voor arbeidsmigranten

|

De gemeente Drechterland heeft recentelijk 56 ondernemers geïnformeerd over de noodzaak van het bijhouden van een nachtregister voor arbeidsmigranten die zij accommodatie bieden.

Woonstandaarden voor Arbeidsmigranten in West Maas en Waal krijgen een impuls

|

De gemeente West Maas en Waal heeft besloten dat er een einde moet komen aan de onacceptabele woonomstandigheden van arbeidsmigranten. Het streven is duidelijk: "Geen wantoestanden meer."

Huisvesting op eigen erf, een duurzame oplossing voor seizoensarbeiders?

|

Is huisvesting op het eigen erf de oplossing voor de groeiende vraag naar accommodaties voor seizoensarbeiders?

Transparantie bij huisvesting arbeidsmigranten lost veel problemen op

|

De kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten moet transparant zijn, zodat deze beoordeeld kan worden. De gemeente Valkenswaard zet daarin een belangrijke stap.

Onderzoek naar flexwoningen voor arbeidsmigranten in Winterswijk

|

In een stap richting het aanpakken van de groeiende behoefte aan geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten, gaat de gemeente Winterswijk op zoek naar locaties voor flexwoningen.

Gemeenten gebruiken verhuurverordening als tool voor handhaving van Wet goed verhuurderschap

|

De gemeenteraad van Den Haag heeft een verhuurverordening vastgesteld, waarbij verhuurders in vier Haagse buurten verplicht zijn om een vergunning aan te vragen om woningen te mogen verhuren.

Wet goed verhuurderschap per 1 juli van kracht, dit zijn de nieuwe spelregels

|

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht in Nederland. Deze wet is ontworpen om ongewenst gedrag van verhuurders te voorkomen. Dit zijn de nieuwe spelregels.

Oost-Brabant inspecteert huisvesting arbeidsmigranten

|

In Oost-Brabant wordt er toenemend aandacht besteed aan de huisvesting en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Er is sprake van bezorgdheid over de werkomstandigheden en de kwaliteit van de huisvesting van deze belangrijke arbeidskrachten.

SNF past norm voor huisvesting arbeidsmigranten aan

|

De Stichting Normering Flexwonen (SNF) beheert de registers van bedrijven die voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Er zijn een aantal wijzigingen aangekondigd, die we in dit artikel samenvatten.

Rivierenland zet standaard voor fatsoenlijke huisvesting arbeidsmigranten

|

Rivierenland heeft een uniek convenant voor de huisvesting van arbeidsmigranten ondertekend, een baanbrekende stap in het streven naar de verbetering van de positie van arbeidsmigranten in de regio.

Minister van Gennip benadrukt belang goede huisvesting arbeidsmigranten

|

Het kabinet heeft de aanbevelingen uit het rapport 'Geen Tweederangsburgers' van de commissie Roemer ter harte genomen en werkt actief aan verbeteringen. Deze proactieve houding geeft, samen met oplossingen zoals Lento.eu, hoop voor de toekomst van de huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland.

Emancipatie van arbeidsmigranten is een prioriteit

|

Lento.eu, het huisvestingsplatform voor arbeidsmigranten, heeft een uitgesproken mening over hoe er met incidenten rondom vluchtelingen en migranten wordt omgegaan. Het platform richt zich op de emancipatie van arbeidsmigranten conform het rapport "Geen Tweederangsburgers" van Emile Roemer.