COOKIEVERKLARING LENTO

Dit is de cookieverklaring van Lento Operations B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: “Lento”, “wij” of “ons”). In deze cookieverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens die wij mogelijk verzamelen via Cookies.

1 | Definities

In deze verklaring hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

a. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
b. Dienst(en): het faciliteren van de Portal en alle diensten die Lento aanbiedt via de Portal, zoals het bemiddelen bij verhuur, waaronder niet uitsluitend begrepen de mogelijkheid tot het aanbieden van verhuurbare eenheden, het ter beschikking stellen van huur- of logiesovereenkomsten voor de verhuur van de verhuurbare eenheden die verhuurder en huurder dienen te gebruiken (waarbij Lento geen partij is), het bemiddelen bij woongerelateerde diensten en diensten op vlak van administratie en financiële afwikkeling, inclusief alle content van de Portal.
c. Cookie(s): kleine tekstbestanden die worden achtergelaten op uw browser wanneer u op onze Website komt of onze Portal gebruikt. Cookies worden doorgaans gebruikt om bij te houden welke instellingen u heeft geselecteerd en welke acties u heeft ondernomen op onze Website. Cookies kunnen informatie verzamelen met betrekking tot het gebruik van een Website, zoals welke pagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie.

d. Portal: het digitale platform van Lento, te raadplegen via www.lento.eu en inclusief alle Diensten die via dit platform worden aangeboden.
e. Website: www.lento.eu, daaraan gelieerde websites, inclusief alle content.

2 | Toepasselijkheid verklaring en contactgegevens

Deze verklaring is op u van toepassing wanneer u onze Website bezoekt of onze Portal gebruikt. Wij leggen in deze verklaring uit welke Cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden en welke keuzes u heeft.

In sommige gevallen kunnen Cookies ook verwijzen naar u als individu en moeten ze daarom worden beschouwd als persoonsgegevens in de zin van de AVG. Tenzij anders vermeld in deze verklaring, is onze privacyverklaring – zoals opgenomen op de Website – van toepassing op de persoonsgegevens die wij mogelijk via de Cookies verzamelen en ten aanzien waarvan wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke.

Voor alle vragen, opmerkingen en/of klachten over ons gebruik van Cookies en/of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen:

Lento Operations B.V.
info@lento.eu

Wij werken samen met derden om gegevens via Cookies te verzamelen, maar wij delen geen informatie met deze derden. Ook is deze verklaring niet van toepassing op handelingen van deze derden. Wij zijn noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens door derden, en kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. U dient altijd de (privacy- en) cookieverklaring van een andere websites te lezen voordat u deze gebruikt.

3 | Welke Cookies gebruiken wij?

Wanneer u onze Website bezoekt of ons Portal gebruikt, kunnen er First Party en Third Party Cookies op uw apparaat worden geplaatst. Wij gebruiken Cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en om het aanbod van onze Diensten te verbeteren. Wij kiezen onze Cookies zorgvuldig uit. Als u meer wilt weten over Cookies in het algemeen, verwijzen wij u naar de website Alles over Cookies.

Naast Cookies gebruiken wij ook (tracking)technologieën die daar sterk op kunnen lijken. Onze Website en ons Portal kunnen kleine transparante afbeeldingsbestanden of codes bevatten die informatie over u registreren. Dit zijn bijvoorbeeld ‘scripts’, ‘web beacons’ of ‘tracking URLs’. Ook naar deze technologieën wordt verwezen met Cookies.

Hieronder leggen wij onder meer uit welke soorten Cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden.

Om te beginnen plaatsen wij Cookies die kunnen worden gecategoriseerd als essentieel. Deze Cookies zijn nodig om onze Website en de Portal goed te laten functioneren, zodat u een account kunt aanmaken en u gemakkelijk kunt aanmelden op ons Portal. Ook worden deze Cookies gebruikt om uw accountgegevens, uw geselecteerde taalinstellingen en uw eerdere zoekopdrachten te onthouden, zodat u onze Diensten efficiënt en effectief kunt gebruiken. Deze Cookies omvatten ook het inschakelen van essentiële beveiligings- en toegankelijkheidsfuncties, zodat u veilig gebruik kunt maken van onze Diensten.

Met deze Cookies kunnen wij onder meer de volgende informatie verzamelen: uw registratiegegevens (uw wachtwoord wordt altijd gecodeerd), IP-adres en besturingssysteem.

Wij kunnen deze essentiële Cookies gebruiken zonder uw toestemming. Nu deze Cookies noodzakelijk zijn, kunt u zich niet afmelden voor deze categorie. De Cookies zullen echter nooit worden gebruikt voor andere doeleinden, dan het verzekeren van de functionaliteit van onze Website en ons Portal.

Deze Cookies verzamelen informatie en statistieken over het gebruik van de Website en Portal. Wij gebruiken hiervoor uitsluitend Google en de door Google beschikbaar gestelde technologieën. Google analyseert voortdurend onze Website en ons Portal en wij gebruiken die informatie om onze Website, ons Portal en onze Diensten te verbeteren.

Met deze Cookies kunnen wij onder meer de volgende informatie verzamelen: wie de Website en Portal bezoekt, waar u vandaan komt, voor welke periode u op de Website of Portal blijft (datum- en tijdsstempel), welke pagina’s u bezoekt en welke e-mails zijn geopend op de Portal. Deze statistieken helpen ons te begrijpen hoe onze Website en ons Portal worden gebruikt, hoe wij verbeteringen kunnen doorvoeren en deze statistieken helpen ons de effectiviteit van advertenties te begrijpen.

Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de analytische gegevens te gebruiken voor andere diensten. Ons gebruik van Google Analytics is momenteel privacyvriendelijk. Zo hebben wij de laatste twee cijfers van uw IP-adres afgeschermd, zodat uw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. U kunt hier meer lezen over Google Analytics en u kunt zich hier ook op elk moment afmelden voor Google Analytics. Mocht er iets veranderen met betrekking tot de regels omrent het gebruik van Google Analytics, dan passen wij ons gebruik daar uiteraard op aan.

Nu deze Cookies privacyvriendelijk zijn ingesteld in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, hoeven wij niet om uw toestemming te vragen voor de inzet van deze Cookies.

Onze Website, ons Portal en onze e-mails bevatten ook sociale media buttons van derden om verbinding te maken met onze socialemediakanalen, namelijk Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en YouTube. Deze buttons worden gebruikt om integratie van sociale media met onze Website en ons Portal mogelijk te maken.

Als u op (een van) deze buttons klikt, activeert u de functionaliteit van de buttons en kunnen de advertentiepixelcookies door deze socialemediakanalen worden geplaatst. Deze Cookies kunnen zuiver functioneel zijn, maar kunnen ook worden gebruikt om bij te houden welke websites u bezoekt, om een profiel van uw onlinesurfgedrag op te bouwen en om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Dit profiel wordt deels opgebouwd aan de hand van vergelijkbare informatie die de kanalen ontvangen van uw bezoeken aan andere websites in hun netwerk.

Om meer te lezen over wat deze socialemediakanalen met uw persoonsgegevens (kunnen) doen, kunt u hun cookie- en privacyverklaringen bekijken. Houd er rekening mee dat deze verklaringen van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt.

Tot slot kunnen wij ook nog technologieën gebruiken, zoals pixels, die wij niet als Cookies markeren omdat deze geen informatie op uw apparaat opslaan.

Wij kunnen bijvoorbeeld pixels plaatsen in onze nieuwsbrieven. Daarmee kunnen wij zien of de nieuwsbrief of een ander bericht is afgeleverd, maar ook kunnen wij zien of u het bericht leest en waar u op klikt. Deze statistieken geven ons feedback over uw leesgedrag en dit kunnen wij gebruiken om onze (nieuws)berichten te optimaliseren en onze communicatie relevanter voor u te maken.

4 | Bewaartermijnen, Cookies verwijderen en gegevens wissen

De meeste Cookies gebruiken wij alleen totdat u uw internetbrowser sluit en worden daarna verwijderd of geanonimiseerd. Dit zijn zogenoemde ‘sessiecookies’. Sommige Cookies kunnen echter op uw apparaat blijven staan nadat uw internetbrowser is gesloten. Wij proberen ook deze Cookies met een beperkte bewaartermijn te plaatsen. In uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in verband met veiligheidsredenen, is het nodig een Cookie langer te bewaren.

U kunt echter altijd de instellingen van uw browser aanpassen om de installatie van Cookies volledig te blokkeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van Cookies kunt u vinden in de instructies van uw internetbrowser. Wij raden u altijd aan om te controleren of uw internetbrowser up-to-date is. Gebruik hiervoor eventueel de help- en begeleidingsknop van uw internetbrowser. De volgende links leggen uit hoe u de Cookie-instellingen in verschillende browsers kunt openen:

Indien u beslist om de Cookies in uw browser uit te schakelen, is het mogelijk dat sommige functies en Diensten op onze Website en ons Portal niet naar behoren functioneren.

Indien wij via onze Cookies persoonsgegevens verwerken kunnen wij uw persoonsgegevens op verzoek ook wissen of anonimiseren, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt. Voor meer informatie over de (uitoefening van de) rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, over de door ons genomen beveiligingsmaatregelen en eventuele gegevensdoorgiften, verwijzen wij u door naar onze privacyverklaring zoals opgenomen op onze Website en ons Portal.

U kunt verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten indienen bij ons via info@lento.eu. Als het gaat om persoonsgegevens gekoppeld aan een Cookie, dient u een kopie van de Cookie in kwestie mee te sturen. U kunt dit terugvinden in de instellingen van uw browser.

5 | Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om onze cookieverklaring te wijzigen. Bekijk daarom regelmatig deze webpagina voor de meest recente versie. U verklaart hierbij deze verklaring te hebben gelezen. Voortdurend gebruik van onze Diensten houdt in dat u ook de gewijzigde verklaring hebt gelezen.


© 2023 Lento Operations B.V.