Hoe gaat uw gemeente om met arbeidsmigranten?

De huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland vertoont zowel tekortkomingen als uitdagingen. Dat moet beter! Het is overduidelijk dat deze specifieke doelgroep met talrijke problemen te maken heeft als het gaat om passende woonruimte. Als reactie op het advies van Roemer hebben zowel de Rijksoverheid als gemeenten stappen ondernomen om dit maatschappelijke probleem aan te pakken. Er zijn tal van initiatieven op touw gezet om de situatie te verbeteren. 

 Lento speelt een actieve rol in deze inspanningen door een platform aan te reiken aan uitzendorganisaties en werkgevers. Bedoeld om de woon- en werksituatie van arbeidsmigranten beter te scheiden, de huisvestingsmarkt transparanter te maken en de internationale medewerkers meer controle te geven over zijn of haar huisvestingssituatie. 

 Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van interessante ontwikkelingen. 

De voordelen van Lento

Verbeterde naleving van regelgeving

Huisvesters die gebruik maken van Lento, voldoen aan alle wettelijke voorschriften die voortvloeien uit het advies van Roemer. Dit omvat de Wet goed verhuurderschap en het wetsvoorstel betreffende de verplichte certificering voor uitzendbureaus.

Hiermee toont Lento haar effectiviteit als een krachtig instrument om te waarborgen dat huisvesters volledig voldoen aan deze essentiële wet- en regelgeving. Wat bijdraagt aan een verantwoorde en conforme huisvestingssituatie voor arbeidsmigranten.

Efficiënt gebruik van de woningvoorraad

Lento speelt een belangrijke rol in het bevorderen van een doeltreffend gebruik van de beschikbare woningvoorraad. Ons platform vereenvoudigt de naleving van de complexe huurwetgeving, waardoor onbenutte woonruimtes sneller op de markt komen voor verhuur.

Dit heeft een positief effect op het aanpakken van het woningtekort, doordat er meer wooneenheden beschikbaar komen voor verhuur. Op deze manier draagt Lento actief bij aan het verminderen van de druk op de huizenmarkt en het vergroten van de beschikbare woonopties voor huurders.

Betere omstandigheden voor migranten

Lento draagt bij aan het creëren van verbeterde omstandigheden voor migranten op de huurmarkt. Ons platform streeft naar transparantie door internationale werknemers inzicht te bieden in de complexe huurmarkt van Nederland. En specifiek: de regels en voorzieningen in de gemeente waar ze zich bevinden. Dit vergroot het begrip en de betrokkenheid van deze doelgroep en draagt bij aan het optimaliseren van hun leefsituatie.

Door het verstrekken van gedetailleerde informatie en het inzichtelijk maken van lokale regelingen, draagt Lento bij aan een meer gelijkwaardige en aangename leefomgeving voor migranten in Nederland.

Op de hoogte blijven?

Wil je als gemeente volledig op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van huisvesting voor arbeidsmigranten en belangrijke regelgeving die van invloed kan zijn op de lokale gemeenschap en beleidsbeslissingen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Lento en ontvang regelmatig updates.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "27053456", formId: "f71316cf-c1e8-4a1c-9bd5-ab0db0638e15" });