Over ons

Samen werken aan betere huisvesting en arbeidsomstandigheden voor internationale arbeiders in Nederland? Lento lost het voor je op.

De missie van Lento

In Nederland spelen tienduizenden internationale arbeiders een cruciale rol. Zonder hen zouden de schappen van supermarkten leeg blijven. Zouden pakketjes niet binnen een dag worden bezorgd. En zouden verse groenten niet van het land komen. Deze toegewijde arbeiders werken hard, maar vinden veelal moeilijk fatsoenlijke huisvesting. Hoewel sommige werkgevers hun internationale medewerkers goed behandelen, horen we helaas nog te vaak verhalen over misstanden, uitbuiting en onveilige woonomstandigheden. Met Lento.eu gaan we dit veranderen. Lento.eu helpt deze mensen om makkelijk geschikte woonruimte te vinden en is een betrouwbare partner voor verhuurders die ontzorgd willen worden.

Wonen & werken

Lento heeft een innovatieve benadering ontwikkeld waarbij arbeids- en huurcontracten zorgvuldig worden gescheiden. Deze aanpak is voortgekomen uit de toenemende behoefte om de levensomstandigheden en rechten van internationale arbeiders te verbeteren. Een kwestie die in de loop der jaren steeds belangrijker is geworden.

Een cruciale bron die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het concept van Lento, is het rapport dat is samengesteld door de commissie onder leiding van voormalig SP-politicus Emile Roemer. Dit rapport, met de titel ‘Geen tweederangsburgers: Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan’ kreeg in Nederland erg veel bekendheid. Het benadrukte de noodzaak om de arbeids- en woonomstandigheden van internationale arbeiders te verbeteren en pleitte voor meer scheiding tussen hun arbeidscontracten en huurcontracten om misstanden en uitbuiting tegen te gaan.

De Nederlandse wetgeving en internationale verdragen vormen de basis van Lento. Deze regelgeving is in de loop der tijd veranderd om de rechten en bescherming van arbeidsmigranten te versterken. Lento gebruikt deze wettelijke kaders om een systeem te creëren waarbij ze de zekerheid van hun arbeidscontract behouden, ongeacht hun huisvestingssituatie. Dit verhoogt de stabiliteit voor internationale arbeiders en vergroot hun onafhankelijkheid, doordat ze niet afhankelijk zijn van hun werkgevers voor huisvesting.

Kortom, het concept van Lento bouwt voort op inzichten uit het rapport Roemer en maakt gebruik van bestaande wetgeving om de positie van internationale arbeiders te versterken en hun levensomstandigheden te verbeteren. Door het scheiden van arbeids- en huurcontracten, streeft Lento ernaar om een meer rechtvaardige en evenwichtige balans te creëren tussen wonen en werken voor internationale arbeiders in Nederland en daarbuiten.

Thuis geregeld

Lento biedt internationale werknemers de mogelijkheid om vóór hun aankomst in Nederland een geschikte huisvesting te kiezen die voldoet aan onze strenge normen. Dit betekent dat ze, net als bij het online boeken van een vakantieverblijf, kunnen vertrouwen op comfortabele woonruimte zodra ze hier aankomen. Hierdoor kunnen zij vanaf het begin zorgeloos en efficiënt aan de slag in hun nieuwe werkplek.

Lento streeft ernaar om internationale arbeiders te voorzien van hoogwaardige huisvesting, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun werk en zich geen zorgen hoeven te maken over hun verblijf in Nederland.

Goed geïnformeerd

Lento.eu is hét informatieplatform voor arbeidsmigranten in Nederland. Ons platform voorziet hen van essentiële informatie over hun woonlocatie en het leven in Nederland. Hierbij gaat het niet alleen om huisvesting, maar ook om praktische zaken zoals gemeentelijke inschrijvingen, zorgverzekeringen, BSN (Burgerservicenummer), sociale zekerheid, lokale zorg- en hulpinstellingen, en onderwijsmogelijkheden voor hun kinderen. Door deze uitgebreide ondersteuning bieden we internationale medewerkers de tools en kennis om zelfstandig en vol vertrouwen hun leven in Nederland op te bouwen.

Bij Lento geloven we sterk in het bieden van een warm welkom aan internationale medewerkers. Onze missie is om hen te helpen bij een soepele overgang naar hun nieuwe thuisland en ervoor te zorgen dat ze zich welkom en ondersteund voelen gedurende hun verblijf in Nederland.

Eerlijk contract

Met Lento.eu hebben we een innovatieve oplossing ontwikkeld die arbeidsmigranten en werkgevers de nodige flexibiliteit en gemoedsrust biedt. Lento.eu vereenvoudigt het contracteerproces voor alle betrokken partijen. Ons platform maakt gebruik van standaardcontracten die het arbeidscontract en het huurcontract van arbeidsmigranten ontkoppelen. Hierdoor resulteert het beëindigen van het arbeidscontract niet langer automatisch in de verplichting voor de medewerker om onmiddellijk de woning te verlaten. Een rechtvaardige benadering om de rechten en de zekerheid van internationale medewerkers te waarborgen. Wel zo eerlijk!

Meertalige ondersteuning

Lento.eu is een meertalig platform, beschikbaar in de talen Engels, Pools, Bulgaars, Roemeens en Nederlands. We begrijpen het belang van toegankelijkheid. En bieden daarom contracten in de moedertaal van de internationale medewerkers aan. Door deze meertalige aanpak maken we het aantrekkelijker voor arbiedsmigranten om in Nederland te werken, wat gezien de krapte op de arbeidsmarkt van essentieel belang is. We hebben deze medewerkers hard nodig om de economie te laten groeien.

Lento gelooft dat fatsoenlijke huisvesting een cruciale factor is om hoogopgeleide en hardwerkende mensen naar Nederland te krijgen. Als internationale medewerkers geen geschikte woonruimte kunnen vinden, is de kans kleiner dat ze naar Nederland komen om hier bij te dragen aan de arbeidsmarkt en de samenleving. Daarom streeft Lento ernaar om de barrières te verminderen en internationale medewerkers de ondersteuning te bieden die ze verdienen. Zowel in hun eigen taal als in de Nederlandse cultuur.

Compliant & fatsoenlijke huisvesting

Lento helpt werkgevers goed voor hun internationale medewerkers te zorgen door ze te voorzien van fatsoenlijke woonruimte die voldoet aan de geldende normen.

Het is van cruciaal belang dat internationale medewerkers kunnen rekenen op woonruimte die voldoet aan de geldende voorschriften en kwaliteitsnormen. Door samen te werken met Lento kunnen werkgevers ervoor zorgen dat ze aan deze eisen voldoen. Wat niet alleen de tevredenheid en het welzijn van hun medewerkers bevordert, maar ook mogelijke juridische kwesties voorkomt.

Ontzorgen van verhuur

Lento biedt een innovatieve oplossing voor verhuurders die hun woningen moeiteloos en direct aan consumenten willen verhuren. Ons platform neemt alle administratieve handelingen uit handen, inclusief het innen van de huur, om het verhuurproces zo efficiënt en zorgeloos mogelijk te maken.

Daarnaast is Lento niet alleen beschikbaar voor individuele verhuurders, maar ook voor grote werkgevers en uitzendbureaus die op zoek zijn naar een manier om de scheiding van wonen en werken te realiseren. Onze platformintegratie maakt het mogelijk om Lento.eu te koppelen aan de eigen systemen van deze organisaties. Wat resulteert in een naadloze en gestroomlijnde ervaring voor zowel verhuurders als huurders.

Met Lento wordt verhuur eenvoudig en effectief, of je nu een individuele verhuurder bent of een organisatie met meerdere internationale medewerkers.