Onderzoek naar situatie arbeidsmigranten in Sint-Michielsgestel in opdracht van gemeente

Door
Terug naar kennisbank

In Sint-Michielsgestel is er een groeiende nieuwsgierigheid naar de situatie van arbeidsmigranten. Hoewel er volgens de laatste cijfers uit 2023 ongeveer vierhonderd arbeidsmigranten in de gemeente verblijven, ontbreekt het aan gedetailleerde informatie. Dit gebrek aan inzicht heeft de gemeente ertoe aangezet om een grondig onderzoek uit te voeren om een nauwkeurig beeld te krijgen van de situatie.

"Wij zijn gewoon nieuwsgierig", verklaart wethouder Bert van Druenen van de Plaatselijke Politieke Alliantie. "Maar hoeveel het er eigenlijk zijn, waar ze wonen, met hoeveel personen ze in een huis wonen en hoe ze wonen, weten we echt niet. Dat laten we de komende maanden onderzoeken. We hebben er zelf geen informatie over. Het wordt tijd dat we een duidelijk beeld krijgen."

Het onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau, zal zich richten op het verzamelen en analyseren van bestaande gegevens, zoals registraties van arbeidsmigranten bij de gemeente. Daarnaast zullen ook gesprekken met lokale belanghebbenden worden gevoerd om een breder inzicht te verkrijgen in de leefomstandigheden van arbeidsmigranten in Sint-Michielsgestel.

Wethouder Van Druenen benadrukt dat het onderzoek niet is ingegeven door klachten over overlast of misstanden, maar eerder door een streven naar transparantie en het verkrijgen van een volledig beeld van de situatie. "Het is niet zo dat er overlast is of dat er in Gestel massaal woningen opgekocht worden om arbeidsmigranten in onder te brengen. Die signalen heb ik niet, maar dat is ook niet de reden dat we dit laten onderzoeken."

Een belangrijk aspect van dit onderzoek is het onderscheid tussen arbeids- en huurcontracten, een benadering die wordt ondersteund door huisvestingsplatform Lento. Lento streeft naar transparantie en eerlijke huisvesting voor internationale arbeiders, waarbij fatsoenlijke levensomstandigheden en rechten worden gewaarborgd. Dit is een cruciaal onderdeel van integratie en het verbeteren van de levenskwaliteit van arbeidsmigranten.

"Het is essentieel dat we transparant zijn over huisvesting", merkt Van Druenen op. "Dit onderzoek zal ons helpen om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en indien nodig specifiek beleid te ontwikkelen. We moeten niet de kop in het zand steken."

Met de resultaten van het onderzoek in handen, zal de gemeente Sint-Michielsgestel in staat zijn om gepaste maatregelen te nemen en zo bij te dragen aan een betere leefomgeving voor alle inwoners, inclusief arbeidsmigranten. Het rapport van het onderzoek wordt naar verwachting voor de zomervakantie gepresenteerd, waarna verdere stappen kunnen worden ondernomen om de levenskwaliteit en integratie van arbeidsmigranten te bevorderen.

De behoefte aan duidelijkheid over de situatie van arbeidsmigranten in de gemeente Sint-Michielsgestel is overigens tekenend voor de situatie bij veel gemeenten. Dit bevestigt de behoefte aan registratie van arbeidsmigranten, liefst via de werkgever. Ook Lento kan hierbij een oplossing zijn. Ons platform maakt vraag en aanbod transparant en biedt de mogelijkheid voor werkgevers om arbeidsmigranten toe te wijzen aan locaties. Door een dergelijk platform te gebruiken, kunnen zowel werkgevers als gemeenten beter samenwerken om de registratie en huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren en misstanden te voorkomen. Met instemming van de arbeidsmigrant kan Lento zelfs gemeenten informeren, waardoor zij altijd actuele informatie hebben over wie waar verblijft en uitzenders aan hun mogelijke inspanningsverplichtingen kunnen voldoen. Een onderzoek achteraf zou dan niet nodig zijn.

|

Onzichtbare arbeidsmigranten - Zo kunnen we niet doorgaan

|

Nieuwe wet vaste huurcontracten: Wat je moet weten

|

Lento biedt oplossing voor registratie van arbeidsmigranten

Interesse in huren of verhuren via Lento?

We vertellen je graag meer. Laat je e-mail adres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "27053456", formId: "cb531f34-85ae-4d12-ae42-535b3cb51f6e" });