SNF past norm voor huisvesting arbeidsmigranten aan

|

De Stichting Normering Flexwonen (SNF) beheert de registers van bedrijven die voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Organisaties kunnen een certificaat van SNF verkrijgen als ze voldoen aan de huisvestingsnormen en hun faciliteiten worden jaarlijks gecontroleerd. Het Lento platform laat duidelijk zien of de beschikbare huisvesting voor arbeidsmigranten een SNF certificaat heeft.

Er zijn een aantal veranderingen en aanpassingen aangekondigd.

Ten eerste is de minimale stahoogte in de huisvesting voor arbeidsmigranten aangepast naar 2,1 meter.

Hotels en pensions zonder kookgelegenheid mogen maximaal 6 weken worden ingezet en maaltijd- en was kosten moeten worden vergoed. Er zal vanaf 1 januari 2024 strikter worden gecontroleerd of deze kosten worden vergoed en of de faciliteiten daadwerkelijk zijn geïnspecteerd.

Verder zijn stapelbedden zijn vanaf 1 januari 2024 niet meer toegestaan en slaapvertrekken voor meer dan 2 personen zijn vanaf 1 januari 2025 niet meer toegestaan. Alle huisvestingslocaties in België en Duitsland die worden gebruikt door SNF-geregistreerde bedrijven moeten vanaf 1 januari 2024 worden geïnspecteerd en geregistreerd.

Deze wijzigingen zorgen ervoor dat de kwaliteit van de huisvesting voor arbeidsmigranten stijgt. Het platform van Lento zorgt daarbij voor transparantie, door het tonen van de kenmerking van de huisvesting, waaronder ook het SNF certificaat.

Voor meer informatie over de Stichting Normering Flexwonen, bezoek je de SNF website.