Rivierenland zet standaard voor fatsoenlijke huisvesting arbeidsmigranten

|

In een baanbrekende stap heeft Rivierenland een uniek convenant voor de huisvesting van arbeidsmigranten ondertekend, een belangrijke mijlpaal in het streven naar de verbetering van de positie van arbeidsmigranten in de regio.

Rivierenland is proactief in het omarmen van de adviezen die naar voren zijn gekomen in het rapport Roemer en heeft consequent gewerkt aan de implementatie ervan. Deze adviezen richten zich op het verbeteren van de werkomstandigheden en leefomstandigheden van arbeidsmigranten, een prioriteit die Rivierenland hoog in het vaandel heeft staan.

Deze regio, die nauw samenwerkte met het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, heeft bewezen een voortrekker te zijn in het bevorderen van de belangen van arbeidsmigranten. De deelname aan de huisvestingspilot met het Rijksvastgoedbedrijf is hier een uitstekend voorbeeld van.

Het onlangs ondertekende convenant is een naadloze voortzetting van deze inspanningen. Door de toezeggingen in dit document formaliseert Rivierenland haar toewijding aan de verbetering van de huisvestingsnormen voor arbeidsmigranten en consolideert het haar inzet voor een gelijkwaardigere behandeling van deze essentiële werknemers.

Het convenant is een krachtig signaal naar andere regio's dat het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten geen optionele inspanning is, maar een noodzakelijke stap naar een eerlijkere en rechtvaardigere samenleving. Het benadrukt het belang van huisvesting als een fundamenteel mensenrecht en onderstreept de noodzaak om arbeidsmigranten toegang te geven tot veilige, betaalbare en adequate huisvesting.

De arbeidsmigranten van Rivierenland zijn van cruciaal belang voor de lokale economie. Dit convenant erkent hun bijdrage en garandeert dat hun rechten en welzijn op de voorgrond worden geplaatst. Het is een belofte van blijvende verbetering en een getuigenis van de kracht van regionale samenwerking in het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. Rivierenland heeft de lat hoog gelegd en heeft een standaard gezet voor andere regio's om na te volgen.