Lento biedt oplossing voor registratie van arbeidsmigranten

Door
Terug naar kennisbank

Gemeenten in Nederland hebben moeite om niet-geregistreerde arbeidsmigranten in kaart te brengen, wat leidt tot problemen zoals beperkte toegang tot medische zorg en overbewoning. Onlangs werd al duidelijk dat in Twente door de provincie een regisseur huisvesting arbeidsmigranten wordt aangesteld om dit probleem aan te pakken.

Ondanks bestaande plannen om de registratie te verbeteren, blijven deze maatregelen vaak onuitgevoerd. Arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland verblijven, zijn verplicht zich in te schrijven bij de gemeente, maar dit gebeurt vaak niet. In Rotterdam bijvoorbeeld, zijn er naar schatting veel meer arbeidsmigranten dan de 39.000 die officieel geregistreerd staan.

Huisarts Marcel Slockers merkt op dat de situatie rondom de basiszorgverzekering voor arbeidsmigranten de afgelopen decennia is verslechterd. Wethouder Tim Versnel benadrukt de negatieve impact van overbewoning op de leefbaarheid van wijken, zoals Carnisse, waar een aanzienlijk deel van de bevolking uit arbeidsmigranten bestaat.

Rapport Roemer

Een commissie onder leiding van Emile Roemer deed in 2020 aanbevelingen om de registratie van arbeidsmigranten te verbeteren, waaronder een zorgplicht voor uitzendbureaus om arbeidsmigranten te informeren over inschrijving bij de gemeente (zie ook rapport Roemer). Deze zorgplicht werd echter niet opgenomen in het uiteindelijke wetsvoorstel vanwege bezwaren over de administratieve lasten voor uitzendbureaus.

Wethouder Versnel en de Vereniging Nederlandse Gemeenten roepen de landelijke politiek op om de zorgplicht alsnog in te voeren. Het nieuwe kabinet lijkt bereid om de aanbevelingen van de Commissie Roemer te volgen, maar de details over de implementatie zijn nog onduidelijk.

Lento als oplossing voor registratie arbeidsmigranten

In dit speelveld biedt Lento een effectieve oplossing om de registratie van arbeidsmigranten te verbeteren en de leefbaarheid in wijken te waarborgen. Door gebruik te maken van Lento bij de huisvesting van arbeidsmigranten, wordt gewaarborgd dat wonen en werken gescheiden blijft, wat een belangrijke stap is in het voorkomen van overbewoning en de bijbehorende overlast.

Lento zorgt ervoor dat er gebruik wordt gemaakt van eerlijke wooncontracten, wat de rechtspositie van arbeidsmigranten verbetert en misstanden tegengaat. Bovendien helpt Lento met het bijhouden van een complete en actuele registratie van arbeidsmigranten. Dit betekent dat gemeenten beter zicht krijgen op wie er in hun gebied woont en werkt, wat belangrijk is voor het handhaven van regels en het verbeteren van de leefbaarheid.

Met de inzet van Lento kunnen zowel werkgevers als gemeenten profiteren van een gestroomlijnde en transparante registratieprocedure. Dit draagt niet alleen bij aan een betere integratie van arbeidsmigranten, maar ook aan het welzijn van de lokale gemeenschappen waarin zij verblijven.

|

Nieuwe wet vaste huurcontracten: Wat je moet weten

|

Geen zicht op huisvesting arbeidsmigranten in Twente, provincie grijpt in

|

Rechter eist einde aan discriminatie bij huisvesting van arbeidsmigranten in Someren

Interesse in huren of verhuren via Lento?

We vertellen je graag meer. Laat je e-mail adres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "27053456", formId: "cb531f34-85ae-4d12-ae42-535b3cb51f6e" });