Heerlen zet belangrijke stap naar evenwichtige woningmarkt

Door
Terug naar kennisbank

In een poging om de woningmarkt in Heerlen weer in evenwicht te brengen, heeft de gemeente ambitieuze maatregelen voorgesteld om woningschaarste te bestrijden, huisjesmelkers aan te pakken en de druk op kwetsbare buurten te verminderen. Met goedkeuring van de gemeenteraad zullen deze maatregelen van kracht worden vanaf januari 2024. Eén van de opmerkelijke voorgestelde maatregelen is het inzetten op transparantie in huisvesting. Iets wat Lento vooral erg belangrijk vindt. Op dit platform wordt de huisvesting van arbeidsmigranten ook inzichtelijk gemaakt met foto's en informatie over oppervlakte.

Wethouder Casper Gelderblom benadrukte de noodzaak van deze maatregelen. Verwijzend naar de woonoverlast in kwetsbare buurten en de verergering van de schaarste aan betaalbare en kwalitatief goede woningen door huisjesmelkers. Het maatregelenpakket, als het wordt goedgekeurd, bevat een draagkrachtstoets die initiatieven voor huisvesting van kwetsbare doelgroepen alleen mogelijk maakt als de leefbaarheid en draagkracht in een buurt bovengemiddeld zijn. Daarnaast worden maatregelen zoals een opkoopbescherming, een meldpunt voor huurproblematiek en een vergunningsplicht voor verhuurders voorgesteld.

Een opvallend onderdeel van het maatregelenpakket is het streven naar transparantie in huisvesting, met name voor arbeidsmigranten. Heerlen wil duidelijke woonkwaliteitseisen invoeren voor alle woningen en doelgroepen, waaronder een minimale vloeroppervlakte en een maximum aantal personen per wooneenheid. Hierbij wordt het Rapport Roemer als leidraad gebruikt om een Heerlense Basis Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten te ontwikkelen. Het gebruik van een platform zoals Lento, dat gedetailleerde informatie over huisvesting biedt inclusief foto’s en oppervlaktegegevens, speelt hierbij een cruciale rol.

Wethouder Gelderblom benadrukte het belang van duidelijke woonkwaliteitseisen: "Met heldere woonkwaliteitseisen maken we duidelijk wat we in Heerlen wel en niet acceptabel vinden." Door het stellen van eisen zoals minimale oppervlakte en het gebruik van transparante platforms, wordt niet alleen de kwaliteit van de huisvesting verbeterd, maar wordt ook de informatievoorziening aan burgers en belanghebbenden versterkt.

De gemeenteraad van Heerlen zal op 20 december vergaderen over de voorgestelde maatregelen van het college. Dit wordt een cruciaal moment waarop een definitief besluit zal worden genomen over de implementatie van deze ingrijpende wijzigingen in het beleid. Als de maatregelen worden goedgekeurd, markeert dit een belangrijke stap in de richting van een evenwichtige en transparante woningmarkt in Heerlen.

|

Invoering omgevingswet stap naar betere huisvesting voor arbeidsmigranten

|

Kwalitatieve huisvesting als sleutel om aantrekkelijk te blijven voor arbeidsmigranten

|

Nieuw beleid voor eerlijke huisvesting arbeidsmigranten in Noordoostpolder

Interesse in huren of verhuren via Lento?

We vertellen je graag meer. Laat je e-mail adres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "27053456", formId: "cb531f34-85ae-4d12-ae42-535b3cb51f6e" });