Gert-Jan Segers presenteert plan voor grip op arbeidsmigratie

Door
Terug naar kennisbank

Tijdens het Kafra ontbijt op dinsdagochtend 16 januari heeft Gert-Jan Segers, voormalig lijsttrekker van de ChristenUnie, een ambitieus plan gepresenteerd om grip te krijgen op de problemen rondom arbeidsmigratie. Het plan omvat de introductie van een 'oranje kaart' systeem voor tijdelijke arbeidsmigratie van buiten de EU, gericht op sectoren met grote tekorten. Het gaat dan om een tijdelijk verblijf voor een beperkte periode van maximaal vijf jaar, zonder mogelijkheden voor toekomstige gezinshereniging.

Dit voorstel, volgens Segers een compromis dat zowel linkse als rechtse partijen zou kunnen verenigen, heeft als doel meer controle te krijgen over arbeidsmigratie in Nederland. Zullen hiermee alle knelpunten rondom arbeidsmigratie worden opgelost? Wij nemen je stap voor stap mee door het plan.

Het Deltaplan Grip op arbeidsmigratie bevat vier voorstellen voor meer grip op arbeidsmigratie:

1. Roep malafide bedrijven, uitzenders en huisvesters een halt toe
Om misstanden te voorkomen, pleit Segers voor strengere regels en vergunningplicht voor uitzendbureaus. Malafide bedrijven die onder het minimumloon betalen of slechte huisvesting bieden, moeten hard worden aangepakt met hoge boetes en een verbod op uitzendconstructies. De daar al voor aangekondigde plannen moeten versneld ingevoerd worden.

2. Tijdelijke arbeidsmigratie: introductie oranje kaart
Professionals van buiten de EU kunnen tijdelijk in Nederland werken dankzij het 'oranje kaart' systeem. Deze kaart, functioneel, gereguleerd en circulair, moet zorgen voor een gecontroleerde instroom van arbeidsmigranten in cruciale sectoren zoals zorg, energietransitie en techniek.

3. Meer handen aan het bed voor liefdevolle zorg
Met het groeiende tekort aan zorgpersoneel, stelt Segers voor de 'oranje kaart' in te voeren om gekwalificeerde zorgprofessionals tijdelijk naar Nederland te halen. Het Zorginstituut moet voorwaarden opstellen voor ethische werving en aanpassingen in de BIG-registratie voor buitenlandse zorgprofessionals.

4. Een oplossing voor het tekort aan woningen voor arbeidsmigranten
Het tekort aan woonruimte voor arbeidsmigranten moet worden aangepakt door gemeenten de opdracht te geven adequate huisvesting te organiseren. Door specifieke maatregelen, zoals snelle vergunningprocedures, kan de druk op de huidige woningvoorraad worden verminderd.

Lento steunt deze plannen. Het zijn pragmatische oplossingen voor de uitdagingen van nu, die vanuit de invalshoeken van alle betrokkenen belicht worden. Eerste reacties van Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Piet Fortuin van CNV zijn overwegend positief. "Dank dat jullie het denkwerk voor ons gedaan hebben", aldus Thijssen. Lento benadrukt het belang van transparantie over huisvesting en pleit voor het scheiden van wonen en werken. Het platform draagt bij aan het verbeteren van woonomstandigheden door de arbeidsmigrant meer eigen regie te geven over de woonsituatie.

Het plan van Gert-Jan Segers voor grip op arbeidsmigratie biedt een gedegen aanpak voor de vele uitdagingen rondom dit vraagstuk. Met een focus op tijdelijkheid, ethische werving en adequate huisvesting, probeert het plan een balans te vinden tussen de behoeften van de Nederlandse arbeidsmarkt en de rechten van de arbeidsmigranten. Of het alle knelpunten zal oplossen, zal de tijd leren, maar het markeert in ieder geval een belangrijke stap in de discussie over arbeidsmigratie in Nederland.

|

Onzichtbare arbeidsmigranten - Zo kunnen we niet doorgaan

|

Nieuwe wet vaste huurcontracten: Wat je moet weten

|

Lento biedt oplossing voor registratie van arbeidsmigranten

Interesse in huren of verhuren via Lento?

We vertellen je graag meer. Laat je e-mail adres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "27053456", formId: "cb531f34-85ae-4d12-ae42-535b3cb51f6e" });