Emancipatie van arbeidsmigranten is een prioriteit

Door
Terug naar kennisbank

Een zwembad in Hengelo heeft recentelijk haar deuren gesloten voor vluchtelingen, en citeerde 'veiligheid' als de voornaamste reden voor hun beslissing. De maatregel is genomen na een aantal incidenten die plaatsvonden tussen de zwembadbezoekers en de nieuwkomers, waarbij de taalbarrière een aanzienlijke rol speelde. Dit roept vragen op over integratie en emancipatie van migranten in de Nederlandse samenleving.

Lento.eu, een platform dat zich inspant voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten, heeft een uitgesproken mening over deze kwestie. Het bedrijf richt zich op de emancipatie van arbeidsmigranten conform het rapport "Geen Tweederangsburgers" van Emile Roemer, en gelooft in een aanpak die verder gaat dan alleen huisvesting.

"Het uitgangspunt moet zijn om de internationals in Nederland te helpen door ze bijvoorbeeld voor te lichten over de Nederlandse gebruiken, cultuur en mentaliteit ", aldus CEO Jaap Uijlenbroek. "Wij streven ernaar om op Lento.eu informatie op maat te bieden over hoe het werkt in Nederland en willen daarmee de kloof tussen arbeidsmigranten en de Nederlandse samenleving zoveel mogelijk dichten".

De situatie in Hengelo's zwembad benadrukt de noodzaak van dit soort initiatieven. Het is belangrijk dat nieuwkomers op de hoogte worden gebracht van de risico’s van water en makkelijk aan informatie kunnen komen over zwemles en het belang daarvan. Lento heeft de ambitie om woon gerelateerde informatie goed toegankelijk te maken voor arbeidsmigranten.

Het platform Lento.eu wil een cruciale rol spelen bij het aanpakken van dergelijke problemen. Door afgestemde informatie te verstrekken, kunnen zij helpen bij het overbruggen van culturele en taalkundige barrières, wat kan bijdragen aan het voorkomen van incidenten zoals die in Hengelo's zwembad.

Een inclusieve benadering, zoals voorgesteld door Lento.eu, zal niet alleen de arbeidsmigranten helpen, maar ook bijdragen aan een meer verenigde en tolerante samenleving. Het is van vitaal belang dat we als samenleving discriminatie afwijzen en ons inzetten voor de emancipatie van iedereen, ongeacht hun herkomst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat niemand zich een 'tweederangsburger' voelt in Nederland.

|

Huurders lijken nieuw meldpunt voor foute huisbazen goed te vinden

|

Onderzoek naar situatie arbeidsmigranten in Sint-Michielsgestel in opdracht van gemeente

|

Arbeidsmigranten in Nederland en de strijd om registratie

Interesse in huren of verhuren via Lento?

We vertellen je graag meer. Laat je e-mail adres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "27053456", formId: "cb531f34-85ae-4d12-ae42-535b3cb51f6e" });