Uitkomst verkenning: arbeidsmigratie nuttig middel bij uitdagingen in Nederland

Door
Terug naar kennisbank

De Adviesraad Migratie heeft recentelijk een diepgaande verkenning uitgevoerd naar de rol die arbeidsmigratie kan spelen in het verzachten van toekomstige demografische en economische uitdagingen in Nederland. In het rapport met de veelzeggende titel 'Arbeidsmigratie: Oplossing voor economie en demografie?' worden de bevindingen van de verkenning gepresenteerd. Waarbij arbeidsmigratie wordt beschouwd als een potentieel waardevolle bijdrage aan het verlichten van de gevolgen van vergrijzing.

De belangrijkste conclusie van de verkenning is dat, hoewel arbeidsmigratie niet de ultieme oplossing biedt voor alle demografische en economische uitdagingen, het wel een nuttige rol kan spelen bij het verzachten van deze problemen. Met de vergrijzing die haar piek bereikt tussen 2030-2040, wordt de 'grijze druk', oftewel de verhouding tussen gepensioneerden en werkenden, een kritiek punt dat de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat bedreigt.

Om de 'grijze druk' op het huidige niveau te houden, zou volgens de verkenning tot 2040 een totaal van drie miljoen extra arbeidsmigranten nodig zijn. Deze toename zou, naast andere opties zoals verhoging van de AOW-leeftijd en stimuleren van arbeidsparticipatie, de druk op de verzorgingsstaat kunnen matigen. De komst van 50.000 extra arbeidsmigranten per jaar heeft vergelijkbare effecten op de 'grijze druk' als de geplande verhoging van de AOW-leeftijd naar 69 jaar rond 2050.

Een interessant aspect van de verkenning is het onderzoek naar personeelstekorten. Arbeidsmigratie kan, mits selectief toegepast, helpen om tekorten in bepaalde sectoren te verminderen. Het rapport benadrukt echter ook dat personeelstekorten niet alleen door een gebrek aan arbeidskrachten worden veroorzaakt, maar ook door slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Hierbij komt het belang van selectieve arbeidsmigratie naar voren, gericht op specifieke kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor bepaalde functies in vitale sectoren.

De Adviesraad Migratie benadrukt dat hoewel arbeidsmigranten de economische groei verhogen, hun bijdrage aan de gemiddelde welvaart beperkt is vanwege de toename van de bevolking. Het benadrukt ook het belang van het aantrekken van arbeidsmigranten met specifieke kennis en vaardigheden die een aanvulling vormen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Naast de demografische en economische overwegingen, is er een cruciaal aspect dat niet over het hoofd mag worden gezien: huisvesting voor arbeidsmigranten. In de competitie om internationaal talent is het essentieel om goede huisvesting te bieden. Lento, het online platform voor huisvesting van arbeidsmigranten, speelt hierbij een rol door transparantie over huisvesting te bevorderen. Het platform biedt wooncontracten los van de arbeidsovereenkomst en geeft arbeidsmigranten regie over hun eigen huisvesting. In de zoektocht naar oplossingen voor demografische en economische uitdagingen, is het zorgen voor goede huisvesting een integraal onderdeel van het beleid.

In het voorjaar van 2024 zal de Adviesraad Migratie een adviesrapport uitbrengen met een breder welvaartsperspectief op arbeidsmigratie, inclusief concrete handvatten voor toekomstig beleid. De verkenning en het daaropvolgende adviesrapport bieden beleidsmakers waardevolle inzichten om een weloverwogen en onderbouwd beleid met betrekking tot arbeidsmigratie te ontwikkelen.

|

Nieuwe wet vaste huurcontracten: Wat je moet weten

|

Lento biedt oplossing voor registratie van arbeidsmigranten

|

Geen zicht op huisvesting arbeidsmigranten in Twente, provincie grijpt in

Interesse in huren of verhuren via Lento?

We vertellen je graag meer. Laat je e-mail adres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "27053456", formId: "cb531f34-85ae-4d12-ae42-535b3cb51f6e" });