Tilburg University: Arbeidsmigratie onmisbaar voor Nederlandse economie

Door
Terug naar kennisbank

De inzet van arbeidsmigranten vormt een essentieel onderdeel van de Nederlandse economie, met name in sectoren die gekenmerkt worden door laagbetaalde en arbeidsintensieve werkzaamheden. Naast het belang van deze arbeidskrachten is er een groeiende erkenning voor de noodzaak om goed voor hen te zorgen, met inbegrip van fatsoenlijke huisvesting. De aanpak van Lento, in lijn met het advies van de commissie Roemer om de huisvestingsmarkt voor arbeidsmigranten transparant te maken, sluit naadloos aan op deze ontwikkeling.

Jan Cremers van Tilburg University benadrukte onlangs in een gastopinie, de groeiende problematiek rondom huisvesting van arbeidsmigranten. Bedrijven die deze migranten inzetten, schuiven te gemakkelijk de verantwoordelijkheid voor huisvesting af op de overheid, zonder zelf voldoende stappen te zetten om dit vraagstuk aan te pakken.

Het onderzoek van Tilburg University bevestigt de cruciale rol van arbeidsmigranten in de Nederlandse economie. Deze migranten vullen vaak vacatures in sectoren waar het moeilijk is om lokaal voldoende personeel te vinden. Ze verrichten vaak fysiek zwaar werk onder atypische werktijden, en hun aanwezigheid is van vitaal belang gebleken, vooral tijdens crises zoals de recente coronapandemie.

Desondanks blijft de huisvesting van arbeidsmigranten een heikel punt. Bedrijven die deze migranten inzetten, schuiven de verantwoordelijkheid vaak af op uitzendbureaus of gemeenten, zonder zelf een actieve rol te spelen bij het waarborgen van fatsoenlijke leefomstandigheden. Deze trend van afschuiven van verantwoordelijkheid moet veranderen.

Het is duidelijk dat arbeidsmigranten een integraal onderdeel zijn geworden van de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze dragen bij aan bedrijvigheid in diverse sectoren, maar hun permanente tijdelijkheid vereist een meer structurele aanpak van beleid. Dit betekent dat bedrijven die arbeidsmigranten inzetten, een grotere verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun huisvesting en algemeen welzijn.

Het platform en de aanpak van Lento.eu zijn een stap in de goede richting. Door de huisvestingsmarkt voor arbeidsmigranten transparant te maken, kunnen malafide praktijken worden tegengegaan en kunnen bonafide partijen worden gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid te nemen. Het loskoppelen van huisvesting van de arbeidsovereenkomst, zoals dat via Lento automatisch wordt geregeld, kan bijdragen aan een betere situatie voor arbeidsmigranten.

Het is duidelijk dat een integrale aanpak nodig is om misstanden aan te pakken, niet alleen op het gebied van arbeid, maar ook wat betreft huisvesting en andere voorzieningen. Overheden op lokaal, provinciaal en nationaal niveau moeten hierbij een actieve rol spelen. Er moet meer worden nagedacht over de langetermijngevolgen van de inzet van arbeidsmigranten en de impact ervan op lokale gemeenschappen en voorzieningen.

Kortom, arbeidsmigratie is onmisbaar voor de Nederlandse economie, maar dit mag niet ten koste gaan van fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden voor arbeidsmigranten. Het is tijd voor bedrijven en overheden om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor een eerlijke en transparante aanpak van huisvesting voor arbeidsmigranten.

|

Geen zicht op huisvesting arbeidsmigranten in Twente, provincie grijpt in

|

Rechter eist einde aan discriminatie bij huisvesting van arbeidsmigranten in Someren

|

Huurders lijken nieuw meldpunt voor foute huisbazen goed te vinden

Interesse in huren of verhuren via Lento?

We vertellen je graag meer. Laat je e-mail adres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "27053456", formId: "cb531f34-85ae-4d12-ae42-535b3cb51f6e" });