Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023: Zowel vooruitgang als uitdagingen

Door
Terug naar kennisbank

Demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) deelde deze week haar reactie op de jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 met de Tweede Kamer. Het rapport schetst de voortgang in de uitvoering van aanbevelingen die in 2020 zijn gedaan in Rapport Roemer, om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan.

Hoewel er positieve ontwikkelingen zijn, benadrukte de minister dat de positie van arbeidsmigranten nog niet voldoet aan de normen die Nederland stelt. Desondanks worden in de jaarrapportage significante stappen genoemd in de aanpak van misstanden rondom leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Belangrijke regels zijn dit jaar geïmplementeerd en regio's werken samen om deze kwesties aan te pakken.

Minister Van Gennip is hoopvol over het groeiende bewustzijn dat actie en samenwerking noodzakelijk zijn om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Ze benadrukte dat dit niet alleen van belang is voor de arbeiders zelf, maar ook voor de wijken en publieke voorzieningen die onder druk staan. Bovendien erkent ze de rol van bedrijven die zich inzetten voor verbeteringen en benadrukt ze het belang van een gelijk speelveld.

Een opvallende speler in deze vooruitgang is Lento, het online platform voor huisvesting voor arbeidsmigranten. Het platform helpt werkgevers en uitzenders om aan de eisen te voldoen die zijn voortgekomen uit de aanbevelingen van het rapport "Geen Tweederangsburgers" van Emile Roemer. Door wooncontracten los te koppelen van arbeidsovereenkomsten, het bijhouden van een actueel nachtregister dat gedeeld kan worden met de gemeente, en het verstrekken van informatie in de taal van de arbeidsmigrant, draagt Lento bij aan de verbetering van leefomstandigheden.

Lento, momenteel beschikbaar in het Engels, Pools, Roemeens en Bulgaars, zet zich in om nog meer talen toe te voegen om een breder scala aan arbeidsmigranten te ondersteunen. Dit draagt bij aan een meer inclusieve benadering van huisvesting en arbeidsvoorwaarden voor migranten.

Een van de uitdagingen die de minister benadrukte, is het actueel houden van het tijdelijk verblijfsadres van arbeidsmigranten. Deze kwestie blijft een aandachtspunt voor verdere verbetering. Hier kunnen zowel de overheid als private initiatieven zoals Lento een rol spelen in het waarborgen van nauwkeurige registratie en actueel beheer van de huisvestingsomstandigheden van arbeidsmigranten.

Terwijl het kabinet streeft naar verdere verbeteringen in de woon- en werkomgeving van arbeidsmigranten, benadrukt minister Van Gennip het fundamentele belang van fatsoenlijke behandeling. Arbeidsmigranten moeten niet alleen worden gezien als werknemers, maar als medemensen die recht hebben op respect en een menswaardige behandeling. Het rapport en de reactie van de minister markeren een stap voorwaarts, maar ook het besef dat er nog veel werk te doen is om ervoor te zorgen dat de positie van arbeidsmigranten in Nederland aan alle maatstaven voldoet.

|

Nieuwe wet vaste huurcontracten: Wat je moet weten

|

Lento biedt oplossing voor registratie van arbeidsmigranten

|

Geen zicht op huisvesting arbeidsmigranten in Twente, provincie grijpt in

Interesse in huren of verhuren via Lento?

We vertellen je graag meer. Laat je e-mail adres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "27053456", formId: "cb531f34-85ae-4d12-ae42-535b3cb51f6e" });