Полезна информация

Базата с информация в Lento.eu има за цел да ориентира наемателите по време на пристигането и престоя им в Нидерландия. Те трябва да се справят с различен начин на живот от този, с който са свикнали в страната си на произход. При преместването в Нидерландия, дори и да е временно, има няколко неща, които трябва да бъдат уредени и/или са важни. По-долу сме изброили няколко важни теми.